به دایاتم خوش آمدید

پورتو فوق العاده زیباست

Navigation
media

رکنا - 


مجمع تشخیص مصلحت نظام با بازنشستگی پیش از موعد زنان پس از 20 سال خدمات بدون شرط سنی مخالفت کرد. - رکنا اقتصادی: محمد خدابخشی سخنگوی کمیسون تلفییق مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام با بازنشستگی پیش از موعد زنان پس از 20 سال خدمات با هر شرط سنی مخالفت کرده و آن را مغایر با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و افزایش ...رکنا - 

مجمع تشخیص مصلحت نظام با بازنشستگی پیش از موعد زنان پس از 20 سال خدمات بدون شرط سنی مخالفت کرد. - رکنا اقتصادی: محمد خدابخشی سخنگوی کمیسون تلفییق مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام با بازنشستگی پیش از موعد زنان پس از 20 سال خدمات با هر شرط سنی مخالفت کرده و آن را مغایر با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و افزایش ...رکنا - 

مجمع تشخیص مصلحت نظام با بازنشستگی پیش از موعد زنان پس از 20 سال خدمات بدون شرط سنی مخالفت کرد. - رکنا اقتصادی: محمد خدابخشی سخنگوی کمیسون تلفییق مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام با بازنشستگی پیش از موعد زنان پس از 20 سال خدمات با هر شرط سنی مخالفت کرده و آن را مغایر با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و افزایش ...

نظرات: 3

فرشید مومیوند 15-08-2015 00:00
این متن به صورت آزمایشی وارد شده است و از پنل مدیریت بخش blogdashboard قابل ویرایش می باشد.این متن به صورت آزمایشی وارد شده است و از پنل مدیریت بخش blogdashboard قابل ویرایش می باشد.
هادی احمدزاده 31-08-2015 23:41
این متن به صورت آزمایشی وارد شده است و از پنل مدیریت بخش blogdashboard قابل ویرایش می باشد.این متن به صورت آزمایشی وارد شده است و از پنل مدیریت بخش blogdashboard قابل ویرایش می باشد.
رضا اقراری 04-10-2015 23:10
این متن به صورت آزمایشی وارد شده است و از پنل مدیریت بخش blogdashboard قابل ویرایش می باشد.این متن به صورت آزمایشی وارد شده است و از پنل مدیریت بخش blogdashboard قابل ویرایش می باشد.این متن به صورت آزمایشی وارد شده است و از پنل مدیریت بخش blogdashboard قابل ویرایش می باشد.

پاسخ دهید

ایمیل شما قابل نشر نیست بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است.*